فروش گز 5 درصد

فروش گز ارزان

فروش گز ارزان 5 درصد بلداحی

فروش گز ارزان قیمت تولید قطب گز ایران بلداجی را می توان از بین تولیدات گز لقمه ای مغز پسته ای بادامی چون 5 درصد پیشنهاد داد که تولیداتی مرغوب و درجه یک از گز را شامل می گردند به همراه فروش دیگر درصد های گز مغزدار اعم از 10% و 18%. انواع گز ارزان […]

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید